Metoda měření spotřeby, reálného příkonu, vychází ze způsobu, jakým měří příkon Energy Star (program americké EPA), tedy teoretický příkon při 20% zatížení serveru meřený za téměř nulového logického výkonu, spuštěný operační systém a přihlášený uživatel, a maximálního logického výkonu, který se dosahuje benchmarkem Linpack, tedy mnohočetnými operacemi s reálnými čísly(Floating Point Operations). Výsledný příkon je vážený průměr obou hodnot v poměru váhy 8:2.